Jæren Gråtasslaug har fra sikre kilder fått bekreftet at medlem nr 21, Ivar A. Lomeland og medlem nr 46, Kai Taksdal har fått kjøpt hver sin strøkne Gråtass. Jæren Gråtasslaug gratulerer og gleder seg sort…

 

Me oppfordre spesielt dessen to te å senna bilede så me får vist fram kunstverket !