Då he me pigede ronna 48 medlemma !

37 medlemma he en elle fleire gråtassa og 46 gråtassa æ totalt melde inn !

Dæ æ 0,009% av adle gråtassa produsert, samla hær i Jæren Gråtasslaug.

Styret æ heilt imponerte. Presidenten æ på reise i den vie værden, men æg fekk kommunisert fram siste medlemstal og me ser dæ æ nødvendigt å sedda en dag der dei så vil kan samlas øve en kopp kaffi på gråtass elle ikkje. Kjæme tebage te dato for dette.

Ellers så oppfordre me adle så går å tenke på å mella sæg inn i dette galskabe å hiva sæg mæ. Om du lure på om du kvalifisere elle  bare æ generelt forveden kan en gå på «kontakt oss» siå onna «lauget» fanå å senna en mail te presidenten eller nogen av oss andre.

Vil ao oppfordra adle medlemma å senna inn bilede av utstyr, traktor (i arbei elle ikkje). Dæ æ ao voldigt stas mæ en historie elle to så me kan legga ud, og dæ æ lov å be om å vær annonym om en vil dæ.