REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Løå på Time

 

Medlemmane i Jæren Gråtasslaug.

Møtet vart haldt Tirsdag 2 februar 2016 klokka 19.00 – 20.00

 

Sakliste:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

– Godkjent uten anmerkniger

Sak 2. Val av møteleiar

– Sjur Heskje

Sak 3. Val av to til å skriva under møteboka saman med møteleiar

– Styremedlemmer Sjur Nedrebø og Christian Stabel valgt.

Sak 4. Årsmelding

– Gjennomgått, ingen kommentarer

Sak 5. Rekneskap

 • Gjennomgått, forslag til neste år å ha egen medlemskontigent konto. Rengskapsfører har ingen innvendinger mot dette. Vedtatt
 • Lauget lever av medlemskontigent og sponsorinntekter. 2015 utgjorde det ca 50/50. 2016 har 70/30 som utgangspunkt for budsjett.

Sak 6. Innkomne saker

– Kom inn forslag til å kjøpe billig en slitt gråtass vi kan fikse opp over flere medlemskvelder for så å donere denne til Haydom auksjonen til Ingvar Kvia. Vedtatt uten innvendinger. Bruker en plass I HQ løå te dette.

Sak 7. Aktiviteter 2016

 • Mars/april – pløying på Sele med Gammeltraktorens venner.
 • Sommargrillfest for medlemmer med følge 3 eller 4 juni I Løå på Time
 • 2-4 september – felles tur te lyngdal for deltakelse på Dyrskue. Sjur Nedrebø har gangen her. Meld innteresse på mail for deltakelse. Satser på å arrangere overnatting for de som ønsker dette.
 • 6 oktober – Potetfestival
 • 3 desember – julebord på tunhei
 • Kino førstkommende lørdag I egersund. Still opp med gråtass
 • Kino førstkommende fredag Bryne . Still opp med gråtass

Sak 8. Val:

 • president vervet er på valg. (årlig så det er på valg hvert år)
  • Sittende president stiller til gjenvalg – enstemmig valgt
 • Styret ønsker egen event ansvarlig I styret.
  • Styret ønsker og foreslår Gudveig Undheim I denne rollen. – enstemmig valgt

 

 

Takk for kanonbra oppmøte !

 

Med helsing

 

Styret I Jæren Gråtasslaug

12472235_333811623409299_3287023202904585000_n 12631339_333811703409291_7498040798304933730_n 12644791_333811640075964_2708766769796768029_n 12644952_333811716742623_1672133156050634684_n 12647313_333811686742626_7772454747629813815_n 12650790_333811676742627_625930589977606546_n 12651341_333811636742631_8973322015843203422_n 12670569_333811616742633_7777999449854311275_n