agrilineOG logo

Jæren Gråtasslaug legge opp te felles innkjøp av deler sjå Agriline i England. Me tenke i utgangspunktet 3 gonge i året og legge opp te at lauget bestille dæ så meldes inn og at dele hentes på Bryne.

For dei som ynsje mva refusjon osv må de bestilla dele sjøl. Dette pga lauget ikkje æ registrert i mva registeret.


 

Felles delebestilling frå England æ for tiå ikkje lengar muligt. Me fekk utfordringa mæ meirverdiavgiftå og dæ resulterte i noge meir arbeid en regnskapsavdelingå va forberedt på…