Sittende aktivt styre:

 

President : Christian Stabel

Nest leder: Bjørn Olaf Undheim

Regnskap : Gudveig Elin Undheim

Styremedlem: Kjell Aarre

Styremedlem: Tore Søyland

Styremedlem : Sjur Heskje

 

 

Jæren Gråtasslaug vart stifta i 2014 av:

 

Morten Lende

Bjørn Olaf Undheim

Christian Stabel

Sjur Nedrebø

Sjur Heskje

 

Org nr 814 392 392

Jæren Sparebank

for EHF : jaerengratasslaug@ebilag.com